Subject index – issues 1-50

References in bold are authors or subjects of main articles. References in italics are scientific names or book/journal titles.

(c) after an English reference indicates that the article is written in Welsh, with an English summary.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

Y

Y Ddaear yn Gyntaf, 19:9-13

Y Ddyfrdwy, 41:33; 45:32(c)

Y Dyn a Blannai Goed gan Jean Giono (cyf. Martin Davis), 14:42(c)

Y Fenai, 41:9

Y Gyrn, 42:27

Y Ro (Cwm Idwal), 41:20(c)

Y Tywyddiadur, 50:28(c)

Yalden, D.W., 9:45

ych, 42:23(c)

YDCW (Ymgyrch dros Ddiogelu Cymru Wledig), 31:17(c), ac gw. CPRW

ydfrain, 19:7

yellow bartsia, 18:9

yellow centaury, 6:16, 29ff

yellow star-of-Bethlehem, 20:18

yellow whitlow-grass, 11:46; 18:26

yellowhammer, 31:33

yew, 3:39; 24:46; 49:52

++++Llangernyw, 24:46

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir, 40:31(c)

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, 14:16

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, 45:34(c); 50:49(c)

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gorllewin Cymru, 32:34(c)

Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 4:47; 14:32; 23:12-13; 25:33; 26:20; 33:13; 35:32; 36:39; 38:22; 41:18-19(c); 42:30; 46:18, 29, 40

Ymddiriedolaeth John Muir, 49:16

Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru, 43:10

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, 18:16; 43:10

Ymddiriedolaethau Natur, 43:39

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, 19:11

ymlusgiaid, 40:15(c)

ynni, 17:44; 20:16

++++adnewyddol, 7:41:9:42

++++adolygiad, 9:42

++++dŵr, 48:31(c); 50:12

++++gwynt, 13:44

++++niwcliar, 7:41

++++polisi, 7:41

++++TAN8, 9:42;12:43

Ynys Aberteifi, 32:33(c)

Ynys Balast, 37:9(c)

Ynys Dewi, 32:34-35; 44:41; ac gw. Ramsey Island

Ynys Enlli, see also Bardsey, 2:23; 4:12, 23-4; 5:37-8; 7:36-7; 8:9; 9:47; 12:31; 15:5; 16:46-7; 17:46; 21:46; 22:28; 25:46; 30:5; 41:17, 28

Ynys Gwylan Fawr, 12:31

Ynys Handa, 32:35(c)

Ynys Lawd, 19:41

Ynys Llandwyn, 17:39 (c)

Ynys Lundy, 32:35(c)

Ynys Môn, 19:41; 23:19, 30; 31:9(c); 35:32(c); 44:27; 45:34(c), ac gw. Anglesey

Ynys Rockabill, 17:41

Ynys Seiriol (Puffin Island), 1:23; 3:43; 12:30; 32:35; 39:7; 39: 8-12; 45:34-35(c)

Ynys Sgomer, 32:34-35; 43:10, ac gw. Skomer

Ynys Wair, 22:12

Ynys Wyth, 8:29

Ynys y Clochydd, 17:40

Ynys yr Adar, 17:40

Ynys-hir reserve, 4:13; 14:46; 16:14(c)

Ynysoedd y Moelrhoniaid, 17:41

Young, Kyle, 50:8

Yr Arwydd, 7:12

Yr Wyddfa, see also Snowdon, 2:19; 25:36(c); 33:13(c); 35:8, 13

Ysgol Dyffryn Nantlle, 47:12(c)

ysgol eco, 21:18

Ysgol San Sior, 21:15(c)

ysguthan, 34:30

ysgyfarnog, 22:27; 34:32-35

Ystâd Efyrnwy, 37:31(c)

ystlumod, 21:31; 48:34(c)

++++pedol lleiaf, 13:31

++++pedol mwyaf, 38:37

++++y dŵr, 19:17

++++ywen, 13:30