Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

V

vagrants, fish, 13:46

valerian, 4:28

Valleys Regional Park, 27:18

valuing nature, 28:27

Vangansbeke, Pieter, 43:15

Vanhuyse, Kathleen, 43:15

van-Velzen, Michelle, 37:45

varroa mite, 23:22; 47:31-2

Velella velella, 22:48

Venables, WA, 29:44

Venus Callista, 40:47

veteran trees, 24:23ff, 46-47; 29:8, 38, 47; 40:21ff; 49:26, 52

Vickery, Roy, 11:8(c)

Vile, The (Gower), 46:7

Vincent Wildlife Trust, The, 5:4ff; 10:13ff, 47; 17:19ff; 28:13ff; 29:45; 39:40; 40:39; 50:37

violet, 37:17,18

Viscum album, gweler uchelwydd/ see mistletoe,

vitamin C, 48:46

Voelcker, Frances, 39:34

Voices from Chernobyl by Svetlana Alexievich, 16:43

volcanoes, 35:4, 19

vole

++++bank, 27:6; 31:38; 34:43

++++field, 31:38

++++short-tailed, 27:6,7

++++Skomer, 17:47

++++water, 4:16; 6:11; 7:8; 9:31; 23:29; 24:5; 25:9; 27:47; 35:43; 38:42

volunteers, 26:23, 30; 29:9ff; 39:6; 45:14-17

++++butterfly, 4:18

++++marine, 41:11; 50:25-26

++++orchards, 41:40

Vownog, 16:39

Vulpia membranacea (peiswellt y twyni), 31:13(c)

Vyrnwy, river catchment, 14:19