Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

U

uchelwydd, 11:7; 44:45

UK Phenological Network, 2:21-2

Ulcerous Dermal Necrosis, 9:18

UN Framework on Climate Change, 33:15

Undeb Ewropeaidd, 8:41; 17:44

Understanding Welsh Place Names by Gwili Gog, 40:42

UNESCO, 33:18-21(c)

University,

++++Aberystwyth, 19:18; 42:24(c)

++++Bangor, 21:31; 31:21; 41:33; 45:35(c)

++++Bournemouth, 25:6,7

++++Cardiff, 43:19

++++Swansea, 25:12

Unknown Wales conference, 43:48

unusual sightings, of marine species, 34:40

uplands, 5:20; 6:6; 25:38; 29:20; 35:22

++++farming, 2:7

++++grazing on, 1:4

++++restoration, 16:32-34

Upper Conwy catchment, 29:23

urban clutter, 31:15

urban nature, 10:9ff; 27:43; 49:9-10

Usk, River, 39:31-32; 40:45

uwch-gynhadledd y byd ar ddatblygiad cynaliadwy, 9:42