Subject index – issues 1-50

References in bold are authors or subjects of main articles. References in italics are scientific names or book/journal titles.

(c) after an English reference indicates that the article is written in Welsh, with an English summary.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

P

Pais Dinogad, 34:18

pâl, 32:32-35; 39:12; 44:41; 45:35(c)

paladdwyr, 48:39

Palaeozoic era, 30:18ff

pale butterwort, 6:16

paleobotaneg, 43:20(c)

Panel Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Addysg ar Gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, 10:36

Pantperthog Dormouse Project, 1;14

Papur Gwyrdd Cymru Fyw, 44:9

Papyrws Ebers, 46:15(c)

Paradiacheopsis acanthoses (slime mould), 41:38

parakeet, Polly, 39:47

parasites, of sheep, 10:41ff

Parazoanthus, 4:23

Parc Cenedlaethol

++++Bannau Brycheiniog, 15:37; 42:22 (c)

++++Eryri, 17:28; 21:18; 25:33; 26:40: 29:14; 33:13,18; 39:27

++++Penfro, 38:9

Parc Dinefwr 24:28

Parc Glynllifon, 50:48(c)

Parc Richmond, 16:13

Parciau Cenedlaethol, 29:12(c)

++++Cymru, adolygiad, 6:12-14

++++Lloegr, canlyniadau adolygiad, 6:14

Parish Grasslands Group, 17:15

Parker, David, 24:36; 39:23; 48:9

Parker, Sue, 22:41; 42:3

Parkinson, Robert, 46:29

Parlwr Du, 45:33(c)

Parry, Gareth, 29:16

Parry, Meirion (1969), 40:9(c)

Parry, Morgan, 1:7(c); 5:9; 9:14; 14:44(c), 45; 18:15(c); 20:13; 26:40(c),41; 28:27; 39:23; 50:48, 49(c)

Parry, R. Williams, 21:43

Parry, Rob, 31:37; 38:47; 43:29

part-farm schemes, 31:20

Partneriaeth Dyfrgwn Dwyryd, 27:34(c)

Partneriaeth Llwybrau Ucheldir Eryri, 25:33(c); 39:30(c)

Partneriaeth Tirlun Llŷn, 46:10(c)

Partneriaeth Treftadaeth Dyffryn Aber, 16:37

partnership working, 31:4, 26

partridge, grey, 4:4

Parys Mountain, 35:19

Pasbort Dyfi, 33:21(c)

pathew, 36:7; 46:36

Paviland, 10:5

PAWS, 19:26

Paxton, William, 4:27

PCB poisoning, 28:4

Peacock, Mike, 36:37

peak oil, 35:5ff

pearl fishing, 24:9

Pearl, David, 33:42

Pearls in Peril (PIP), 50:18

peat, 11:22ff; 24:16ff; 36:37; 45:44

++++uncovered by storms, 50:14, 51

Pedanius Dioscorides, 46:15(c)

peillwyr, 47:35; 48:39

Pembrey Burrows, 44:20

Pembrey forest, 12:33

Pembrokeshire

++++books about, 24:40-41

++++walks, 38:22

Pembrokeshire Bumblebee Path Project, 36:22

Pembrokeshire Coast National Park, 11:4; 38:4

Pembrokeshire Heathland Beef, 38:18

Pembrokeshire Living Heathlands Project, 6:15; 16:35; 38:18ff

Pen Llŷn, 23:11, 12; 32:38(c); 46:29, see also Llŷn peninsula

Pen Llŷn a’r Sarnau, 1:43; 28:5ff; 41:15

Pen Strwmbwl, 22:13

Pen Ts’ao Ching, 46:15(c)

Pen y Graig Goch farm, 30:9

Penaran, 30:15(c)

pen-bre, 44:23

Pencaenewydd, 38:32(c)

Pencoedtre Wood, 22:44-5

Pen-ddol rocks, 32:13ff

Penfras, 23:12

Penisarwaun, 38:31(c)

Penmon, 45:35(c)

Pennant, Thomas, 16:38

Penrhos, 38:32(c)

Penrhyn Gwyr, 22:19

Penrhyn Llŷn, 8:28-30

Penrhyn Marloes, 38:13

Penrhyn-gerwyn, 16:14

Pensychnant, 21:15-16

Pentapora foliacea, 23:12

Pentraeth Forest, 19:38

Pentwyn Farm reserve, 27:8ff; 39:20, 21

Pen-y-Bont ar Ogwr, 20:28

Penycloddiau, 14:16

Pen-y-garreg, 4:15

People & Pine Martens in Wales Project, 50:37-38

People’s Trust for Endangered Species, 41:40

peregrine, 1:46 (c); 5:38; 7:45; 9:47; 28:39; 29:41

Perizoma albulata, 19:12

Perlau Mewn Perygl, 50:21

perllannau, 49:29

Perrin, Jim, 22:6

Perrins, Chris, 30:22

Perrott, David, 38:23; 45:39

Perrott, Morag, 38:23

pesticides, 29:12

Peterken, George, 3:30; 29:4, 45; 39:20; 43:15; 48:40

petrel, storm, 44:39; 50:50

Petrisen lwyd, 15:28

Petromyzon marinus, gweler lamprai’r môr/ see lamprey,

Phase I survey, 6:4

phenology, 35:9

Philip Brennan’s Clare by Philip Brennan, 8:43

pHISH, water improvement scheme, 9:6ff

Phocine Distemper Virus, 5:45

phosphate levels, 24:10

photography

++++aerial, 30:6; 40:3

++++marine, 4:22; 28:22; 32:22; 38:39

photo-identification, 26:46; 28:6ff; 38:15-16

++++of cetaceans, 43:45

Phytophthora, 11:30; 12:10; 23:27; 29:35; 35:47; 42:46

pibydd coesgoch, 16:15

pibydd y mawn, 16:15

picellwr

++++gwythien-goch, 21:26

++++pedwar-nod (Libellula quadrimaculata), 30:15(c)

Pickup, Tony, 8:17; 17:32

pied flycatcher, 4:12; 27; 6:39ff

Pig yr aran ruddgoch, 13:30

pillwort, 18:9

pinch points, 6:28

pincod, 22:27

pine marten, 4:4; 5:4; 10:47; 11:12; 17:47; 24:7; 25:47; 27:5ff; 34:43; 36:45; 39:40; 46:44; 50:36, 40

pine, Corsican, 12:33

pink sea fan Eunicella verrucosa, 41:11

pinwydden, 42:22(c)

piod môr, 45:34(c)

pipeline, 42:10

pisgwydd, 48:33-34(c)

Pistyll Gwyn, 50:44-45

Pitt, Hannah, 15:44(c), 45; 16:44(c), 45; 17:44 (c), 45

Pitt’s Head, 47:11 (c)

Pitts, Richard, 7:32

place-names, 3:12; 10:32(c); 16:37(c); 24:32(c); 50:38

Plaid Cymru, 19:11

planhigion

++++arctig alpaidd, 41:19-22(c); 48:13

++++diflodau, 20:44

++++meddyginiaethol, 46:14(c)

plankton, 11:44

plannu gwrychoedd, 15:29

plant collecting, 24:37, 47

++++19th century, 4:29

PLANT! Project, 46:48

plantations, conifer, 34:20; 45:9

Plantlife, 7:44; 11:46; 14:41; 16:41; 28:46-47; 30:38

plants, in danger, 32:13

Plas Tan y Bwlch, SNPA study centre, 9:33; 10:28; 11:10; 14:12; 39:29(c); 48:31(c)

Plase, John, 44:30(c)

plastic, 22:14

Plebejus argus, 4:47 (c)

Pliny, 26:19(c); 46:15(c)

plover

++++golden, 6:20; 49:30

++++ringed, 6:43

plover-page, 6:20

Plunkett-Dillon, Emma, 24:23

plu’r gweunydd (Eriophorum spp), 13:31; 30:15(c)

++++Eriophorum angustifolium, 41:20(c); 42:30; 48:13

Plynlimon, see Pumlumon

poaching, 27:35; 49:48

pochard, 1:46

Pocket Guide to the Butterflies of Great Britain and Ireland by Richard Lewington, 8:43

Pocket Park scheme, 10:10

Podalonia hirsuta, 34:23

poisoning, 5:36; 17:20

Poland, John, 33:43

polecat, 10:47; 12:45; 17:18, 47; 27:46; 28:13; 31:28

polecat-ferret, 28:14ff

Polisi Amaeth Cyffredin, 8:41; 9:42; 10:44

Polisi Amaeth/Clwy Traed a’r Genau, 1:7-10

Polisi Carthu Agregau’r Môr, 2:41

politicians, 22:42

politics, 33:14, 24; 39:5-6, 16-17

Polkey, Angie, 3:21; 45:28

Pollen, Michael, 31:44

pollination, see ecosystem services,

pollution, 15:11-12; 28:29; 29:18-19; 30:47

++++acid rain, 9:4ff, 17; 35:9ff

++++marine, 5:45

++++monitoring, 13:34-6

++++nitrogen, 13:34; 20: 29ff; 21:6; 24:30

++++of rivers, 9:4, 18ff, 27ff(c); 14:30; 24:8; 50:20

++++oil, 8:26; 18:18; 28:36ff; 30:36; 42:16-17; 47:14

++++PCB, 28:4

pond creation, 20:30; 24:6

ponies

++++Carneddau, 35:31

++++semi-wild, 27:12

++++Welsh Mountain, 8:47; 35:24, 32

Pont Britannia, 37:9(c)

PONT, 31:5, 7

Pontania crassipes, see sawfly,

Pontbren, 7:28 (c), 7:30

Pontfadog Oak, 24:46; 49:52

poplar, black, 11:27

poppy, Welsh, 20:20

population

++++isolation, 25:12,13

++++problems, 35:5; 39:7

population decline, of farmland birds, 5:27

pori dwys, 48:13

Pori Natur a Treftadaeth, see PONT,

Porley, Ron, 18:42

Porphyra spp (gwymon lafwr coch), 32:38(c)

porpoise, harbour, 5:46; 7:39, 44; 10:46-7; 12:31; 13:37-40; 16:47; 28:7ff

Porrhomma rosenhaueri, 40:44

Porritt, Jonathan, 6:41; 18:43

Porter, Joanne, 18:29

Porter, MS, 27:44

Porth Dinllaen, 8:29(c)

Porth Meudwy 23:13ff

Porth Neigwl, 8:29-30(c)

Porth Pistyll, 8:29(c)

Porth Tywyn, 16:13

Porth y Gwichiad, 7:13(c)

Porthcawl, 20:28

Porthladd Dulas, 7:12(c)

Porthladd Mostyn, 11:41(c)

Porthoer, 8:29

Porthysgaden, 23:13

Portiwgal, 23:14

post-regeneration, 30:30

Powell, Harry, 28:32

Powys Flora Conservation, 32:13ff

Powys, 24:18

Poyner, James, 32:8ff

Prater, Tony, 15:9; 18:45; 20:21

Pratt, Robin, 48:50

prehistory, 5:48; 29:21, 46; 30:5-6, 10, 18; 40:22, 36

Prifysgol Aberystwyth, 19:21; 42:24(c)

Prifysgol Bangor, 21:31; 41:33; 45:35(c)

Prifysgol Caerdydd, 43:19

Prince Madog, research vessel, 8:22

Pritchard, Rhion, 47:44; 49:44

Pritchard, Tom, 5:40 (c)

Private Views of Snowdonia, see Ar Orwel Eryri                                      

Project Puffin, 32:33(c)

Prokelisia marginata, 39:44

propagation, 30:39

prosesau naturiol, 48:7

prosiect cymunedol, 15:27

Prosiect Garddio Bywyd Gwyllt Eryri, 43:14

Prosiect Gofal Gwledig Pontbren, 7:28(c)

Prosiect gweilch y Dyfi, 43:35

Prosiect Olrhain Taith Cogau, 49:7

Prosiect Perllannau Gwent, 44:45

protected sites, 22:33; 48

provenance, of trees, 48:52

pryfed gwellt, 23:38

Prŷs-Jones, Oliver, 43:24, 44

Przewalski horse, 41:39

pseudoscorpion, 27:23

Pteridium aquilinum, gweler rhedyn,

Pterostichus madidus, 2:21

Pterostoma palpina, gweler cydyn gwelw,

PTES, see People’s Trust for Endangered Species

puffball, 9:37ff

Puffin Island/ Ynys Seiriol, 1:23; 3:43; 12:30; 39:4-5, 8

puffin, 1:23; 5:39; 8:27; 9:47; 12:30-32; 17:46; 23:44; 44:38, 39; 46:47

Pumlumon, 9:7, 17; 24:13; 25:17; 44:29(c); 49:31-33

Punchbowl, Abergavenny, 24:46

Pungitius pungitius, 23:7

purple gromwell, 20:18

purple moor-grass, 6:15, 16; 30:11-12; 35:29-30; 40:35ff

Pwllheli, 20:35

Pwll-y-Felin, 43:44

Pwyllgor Gwylwyr RSPB, 17:40

Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad, 8:41; 9:42

pys y ceirw, 8:29-30

pysgod ffosil, 15:37

pysgota, 14:44

++++cynaliadwy, 23:11(c)