Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

O

oak, 3:38

octopus, 15:17

Odontomyia hydroleon, see soldierfly

Oes Efydd, 14:31; 22:19; 42:23(c)

Oes Ganol y Cerrig, 42:23(c)

Oes Haearn, 22:19; 24:28

Oes Iâ, 13:29, 14:31; 24:39; 41:20(c); 42:9, 22(c)

Offa’s Dyke by Jim Saunders, 23:43

offshore windfarms, 5:12

Ogden, Peter, 31:15

Ogwen, 1:37; 45:36

oil, peak, 35:5ff

ôl-adain gopor, Amphipyra pyramidea, 21:18

olew, 18:15; 42:17

Oliver, Graham, 1:18; 24:8; 34:40

ôl-troed ecolegol, 20:16

On This Mountain. Essays, 28:43

Oostvaardeplassen, 2:9

opencast mining, 32:8ff

O’r Llain i’r Llestr, 23:13

Oram, Steve, 49:24

Orange, Alan, 31:42; 48:47

orchards, 12:37; 44:42; 49:24

++++conserving, 41:40

orchids, 4:28

++++bog, 28:46

++++common spotted, 33:23

++++early purple, 37:18

++++green-winged, 26:15; 33:23

++++marsh, 45:42

Orchids of Britain & Ireland by Anne & Simon Harrap, 17:43

Orchids of the British Isles by Michael Foley & Sidney Clarke, 17:43

ordoficaidd, 24:28

O’Reilly, Pat, 22:41; 31:22; 41:42; 48:22

Oritoniscus flavus, 25:11

Ormerod, Steve, 9:4

Orthoptera, 16:16

Osmia parientina, see bee, mason,

Osmia xanthomelana, gweler gwenynen y glannau/ see bee, mason,

Osmunda regalis, 5:15-17(c)

osprey, 12:4; 34:36; 43:32

otter, 1:45; 4:45; 6:43; 7:7; 9:34; 10:47; 12:45; 23:46; 27:4ff, 46; 29:16; 31:46; 35:44; 37:42; 40:39; 43:43; 46:45; 49:48

Otto, Ziggy, (Seigbert), 4:38; 18:47; 19:27; 21:34; 22:8; 23:4; 36:28; 37:22; 40:12

overfishing, see fishing, over-

overgrazing, see grazing, over-

Owain Glyndŵr, 33:18(c)

Owen, Athro Hywel Wyn, 10:34(c)

Owen, Hugh, 7:12(c); 12:14(c)

Owen, Kath, 24:46

owl

++++barn, 4:16; 5:36; 8:13; 14:40; 24:5ff

++++little, 5:36; 38:41

++++long-eared, 38:41

++++short-eared, 38:41; 50:50

++++tawny, 38:41

Oxwich, 18:25

oyster, Ostrea edulis, 49:43

oysterplant, 20:18

ozone, 13:36