Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

N

Nachtegal, 24:32

Nant Cadair, 25:37(c)

Nant Ffrancon, 1:27

Nant Gwynant, 23:32ff; 26:20(c); 37:9(c); 46:18-23; 48:31(c)

Nant Mawan, 16:37

Nant Stalwyn, 44:29(c)

Nant y Felin, 48:32 (c)

Nant y Moch, 24:18

Nantgaredig, 48:38(c)

Nantmor, 26:20(c)

Nason, Mark, 21:27

National Assembly for Wales, 22:44-5

National Audabon Society, 32:33(c)

National Beekeeping Centre for Wales, 47:35

National Biodiversity Network, 49:50

National Botanic Garden of Wales, 4:26; 27:26; 30:38; 45:46; 47:48; 49:50

national emblems, 16:5

National Endowment for Science, Technology & the Arts (NESTAS), 33:32, 33; 34:45

National Farmers Union, 16:44

National Grid, 42:10

National Museum Wales, 4:29; 36:44, 41:47; 42:43; 43:40, 48; 44:46 45:51; 46:50, 51; 47:43; 48:47; 49:46; 50:46

National Nature Reserves, 26:4; 44:4

++++website, 42:3

National Parks,  36:9; 42:10, 34

National Parks see also Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast, Snowdonia

National Parks policy, 29:12(c)

National Trust, The, 16:31; 29:20; 35:28; 36:38; 40:34ff; 42:27; 46:4, 6, 18, 29, 40

National Waterfront Museum, 18:40

National Wetlands Centre, Wales, 5:29; 40:28

native plants, 30:9, 38

NATUR (Welsh Institute of Countryside and Conservation Management), 23:39; 27:43; 28:26; 29:46; 33:46:35:41; 37:35; 38:46; 43:46; 44:50

++++Countryside & Coastal Management Fair, 40:46; 41:41

++++conference 2009, 31:47; 32:42

Natur Cymru, pronunciation of, 5:46

Natur Drefol, 27:42(c)

Natur ein Bro, 30:16(c)

Natura 2000, see LIFE

Natural Childhood campaign, 46:7, 11-13

Natural Environment & Rural Communities (NERC), 35:43; 37:26; 47:5

Natural Environment Framework, 37:35; 38:8, see also Living Wales

natural history, 50:4

natural history collections, 36:45

natural processes, 4:6

Natural Resources Wales, 48:46, 51; 49:21; 50:9-12, 51

++++creation of (‘Single Body’), 42:5, 40; 44:8

Naturalist by Edward O. Wilson, 1:42

Naturalists’ Handbook series, 16:21

Nature Conservancy Council, 4:12; 6:4; 26:14

Nature Conservation by Peter Marren, 4:44

Nature Cure by Richard Mabey, 14:43

Nature in Wales, 1:3; 2:5; 24:40-41; 28:12(c); 38:45; 39:26; 40:3; 41:3ff, 24; 45:42; 48:43

nature reserves,

++++national, see National Nature Reserves, or by name

++++private, 4:15

Naturiaethwr Mawr Môr a Mynydd gan Dewi Jones, 9:9(c); 10:45(c)

Neale, Jonathan, 14:31(c)

Neale, Richard, 20:4; 46:6

neckera creisionllyd, 13:29

NEF, see Living Wales/Natural Environment Framework,

Nefyn, 10:34(c): 8:29(c)

neidr wair, 48:34(c)

Nelson, Charles, 2:38; 41:42

Nennius, 7:20

Neolepton obliquatum, 18:40

neonicotinoids, 47:34; 48:37

NERC, see Natural Environment & Rural Communities

NESTA, see National Endowment for Science, Technology & the Arts

nestboxes

++++sparrow, 5:29ff

++++squirrel, 6:37

New Atlas of British & Irish Flora by Preston, Pearson & Dines, 6:42; 20:9

New Naturalist Library No. 93 by John Altingham, 7:42

New Naturalist series, 18:23, 26; 35:22-27

++++Brecon Beacons, 42:42

Newborough, 5:22; 8:47; 9:39; 12:33; 19:39-40; 30:19-20; 33:47; 34:20, 46(c); 44:17

Newbridge-on-Wye, 37:5ff

newid hinsawdd, 14:44; 19:26, 31; 22:22; 23:30; 24:39; 24:39; 33:17(c); 42:17, 37; 50:17

Newman Phil, 41:10

Newport, 48:37 (c)

Newport Wetlands, 17:32-3; 25:22; 44:5

newt

++++common/smooth, 37:22

++++great crested, 1:46; 4:16; 37:22

++++palmate, 6:38ff; 37:22

NFU, see National Farmers Union

Nicholson, Carl, 12:4

Nicholson, Max, 1:42; 18:23

nico, 34:28

Niemann, Derek, 46:43

Nietzsche, Frederick, 22:5

nightingale, 24:32(c)

nightjar, 37:18; 38:41

nitrates, 9:4ff

nitrogen, 15:10, 11; 21:14, 33:11, see also pollution, nitrogen

Niwbwrch, 8:46(c); 19:41; 31:10; 34:26; 34:46 see also Newborough,

Nod-V, 23:14

Nomophila noctuella, gweler llwyd y bryn,

Non-Governmental Organisations (NGOs), 16:45; 20:23

non-native species

++++invertebrates, 32:27; 33:44-5; 39:44; 41:7-8

++++pests, 35:47; 36:43; 39:44

Norfolk, 23:13

North Atlantic Drift, 19:30

North Atlantic Oscillation, 30:36; 35:9ff

North Hoyle windfarm, 28:19

North Wales Police, 25:45

North Wales Power Co., 48:32 (c)

North West Wales Moth Report, 11:33

Norway spruce, 1:12

Nosema apis, 47:32

Not Just a Pretty Place – Survival in Snowdonia by Huw Jenkins, 32:44

NVC plant communities, 48:46