Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

L

Lacey, Bill, 43:8

Lactarius ruginosus, 4:27

Lady Park Wood, 43:15

lady’s bedstraw, 17:16

ladysmock, see cuckooflower,

lagoon, 4:39; 12:10

Laing, James, 12:33

Lake Vyrnwy, 25:30-1; 30:14-17(c); 37:28

Lake, Bleddyn, 48:36

Lalor, Pablo, 38:14

Laminaria spp.(môr-wiail), 32:38(c)

lamping, 49:32

lamprey, 9:27(c)

land drainage, 1:20

land management, 20:21, 24:13; 49:12

land reclamation, 32:8; 33:23

landhopper, 32:27

landscape designation, 24:15, 24

landscape scale, 22:33, 24:13; 25:14

Langbein, Jochen, 10:45

Langmaid, John R., 48:43-45

Lango, Defi, 50:30(c)

Langridge, Bruce, 27:26; 37:20; 45:46; 49:50

language, of nature, 22:4

Lantra, 32:42; 38:46; 40:46

Laothoe populi, 21:17

lapwing, 3:29; 47; 7:44; 14:47; 16:12(c), 17:24; 25:23

Larsen, Les, 38:31(c)

laser pointers, as deterrents, 34:9

Latham, Jim, 3:15; 10:4; 22:33; 29:44

laver bread, 32:36ff

Lavernock, 26:23

lawns, rare fungi on, 2:27

LBAP, see Biodiversity Action Plans, Local

leaf litter, 27:21

Leafe, Paul, 49:30

Learning through Landscapes, 10:36(c)

least crystalwort, 12:19

Lecanora sublivescens, 37:6-7

leek

++++common, Allium porrum, 16:4

++++wild, Allium ampeloprasum, 9:46; 11:47; 16:7; 35:45

lefel stocio, 14:17

legal protection, 37:26; 40:14-15

Leitch, Sheila, 12:37

lekking, 5:18-21

Lent lily, see daffodil, wild

Leptogium subtile, 25:37(c)

Leptoglossus occidentalis, 39:44

Levell, Jonathan, 33:47

Levey, Brian, 38:40

Lewington, Richard, 8:43

Lewis, Dewi (1994), 40:9(c)

Lewis, Dewi E., 21:44

Lewis, John, 18:19

Lewis, Marilyn, 50:4

Lewis, Shaun, 42:18(c)

Lewis, Sian, 3:42

Lewis, Steve, 17:42(c)

LIAG see Local Issues Advisory Group

Licea nannengae (slime mould), 41:38

Lichen Apprentice Scheme Wales (LASW), 34:47; 37:33

lichen species

++++Aspicilia zonata, 48:47

++++Endocarpon adscendens, 48:47

++++goldenhair Teloschistes flavicans, 5:38; 16:46; 46:31

++++Graphidion, 40:25

++++Hypotrachyna taylorensis, 40:25

++++Lecanora conizaeoides, 16:47

++++lemon tart, 37:6-7

++++Leptogium magnussonii, 48:47

++++mountain tarn Lecanora achariana, 45:37-8

++++Placopyrelnium formosum, 31:42

++++Placopyrenium canellum, 31:42

++++specklebelly, 37:32

++++tree lungwort, 24:29; 29:10

++++Usnea spp, 40:24

++++Verrucaria squamulosa, 48:47

lichens, 12:11; 13:32-3; 29:10, 39; 31:42; 34:47; 40:21

++++new to science, 33:24

LiDAR, see surveying,

LIFE + Nature, 50:19

LIFE Gorgors Fyw Cymru (Berwyn a Migneint), 30:14(c)

LIFE Natura 2000, 48:51

LIFE project, Berwyn-Migneint, 25:16; 30:14(c); 36:39; 37:29ff

Life Stories by Max Nicholson, 1:42

Life with Birds by Malcolm Smith, 40:42

Lifelong Learning, 19:18

lignotuber, 26:19(c)

lime (tree), 3:39

lime-hating species, 25:7

limestone woundwort, 11:46

liming

++++of rivers, 9:4, 20; 14:20

++++reversing of, 12:20

Limosella australis (lleidlys Cymreig), 37:9(c)

limpet

++++monitoring, 42:14

++++slipper Crepidula fornicata, 41:7-8

++++slipper, 11:44

Lindley, Patrick, 5:18; 12:4; 16:23; 19:22

Linnaeus – Genius of Uppsala by Helen Harnesk, 25:43

Linnard, William, 3:42

linnet, 5:27

Liquid Natural Gas (LNG), pipeline in Brecon, 42:10

Lisbon Agenda, 15:45

Liverpool Bay, 28:7

Liverpool Botanic Gardens, Ness, 24:37ff

Living Wales framework, 37:30-31; 37:35; 41:41; 42:38; 43:47; 44:7

lizard

++++common, 16:11; 34:24; 40:12

++++sand, 17:11; 40:12-15

lladd mawn, 13:15

llafn y bladur, Narthecium ossifragum, 41:22(c); 47:12(c)

Llais y Goedwig Community Woodlands, 46:49; 49:20

Llanaelhaearn, 25:44(c)

Llanbedrog, 38:32(c)

Llandanwg, 31:10(c)

Llanddulas, 45:33(c)

Llandeilo Fawr, 48:38 (c)

Llandrindod Lake, 40:19

Llandwyn Island, 17:41

Llanelli Water Vole Action Group, 25:10ff

Llanerchaeron, 40:46

Llanerchyn/Llaniyrchyn, 16:39

Llanfair Talhaearn, 24:7

Llanfairfechan, 45:34(c); 48:37(c)

Llanfair-ym-Muallt, 32:13(c)

Llanfechell, Môn, 12:14

Llanfrothen, 37:10(c)

Llangadfan, 7:13(c)

Llangadog, 15:37

Llangernyw, 44:29(c)

Llangernyw Yew, 24:46

Llangollen, 13:29; 20:17; 45:33(c)

Llangorse Lake, 23:37; 35:26; 38:42-43; 42:6

Llangwyrfon, 14:16

Llanmelin, 50:5-7

Llanrhuddlad, 13:13

Llansannan, 44:29(c)

Llawrcwrt, 8:37

llechi, 21:31

Llên Natur project, 28:10(c); 38:31(c); 40:9; 48:34(c); 50:15, 28(c), 31

Llên y llysiau, 7:12; 8:7; 9:9; 10:32; 11:7; 12:14; 13:13; 20:9; 28:10(c)

llethrau sgri, 41:37

Llewelyn, Jen, 37:40

llifogydd yn creu difrod/Allt y Benglog, 6:47

llifogydd, 50:17

llinos, 22:27

++++werdd, 34:29-30

Llithfaen, 20:8

Lloffa yn Llŷn (Emyr Feddyg), 46:17(c)

Lloyd George, Megan, 39:28(c)

Lloyd Jones, Adrian, 48:14

Lloyd, Bertram, 32:33(c)

Lloyd, Iolo, 41:38

Lloyd, John, 22:41; 29:44

llugwe fawr, 9:9

Llundain, 16:13

llursod, 41:17

llus

++++Vaccinium myrtillus, 13:31; 14:15; 25:35(c)

++++coch (Vaccinium vitis-idea), 25:35(c)

Llwybr Arfordir Ceredigion Coastal Path by Phil Jones, 36:42

Llwybr Arfordir Cymru, 42:33; 44:28(c); 45:27

Llwybr Clawdd Offa, 42:33; 44:28(c)

Llwybr y Fawddach, 17:29

Llwyd, Edward, 9:10; 10:32; 11:7; 12:14

llwydni llysnafeddog, 41:37

llwydyn gwlanog (Racomitrium lanuginosum), 25:35(c)

llwyfen Lloegr, 23:30

Llychlyn, 34:18

llydan y ffordd, Plantago major, 44:31(c)

Llyfr Adar Iolo Williams – Cymru ac Ewrop (addasiad), 15:43(c)

Llyfr Aneirin, 34:18

Llyfr Coch Hergest, 46:15(c)

Llyfr Natur Iolo add. Iolo Williams, 26:43(c)

Llyfr Taliesin, 24:33

Llyfrgell Genedlaethol, 48:34(c)

llŷg dŵr, 31:41

llygad maharen (brenig), 42:17

llygoden bengron y dŵr, 24:7

llygoden fawr (Ffrengig), 22:39; 32:33-35; 39:12; 44:41; 45:35(c)

llygredd, 42:17

Llyn Brianne, 9:6ff

Llyn Cau, 25:34(c)

Llyn Dinas, 26:20(c); 46:21

Llyn Efyrnwy, 30:15(c); 37:31(c)

Llyn Geirionnydd, 21:18

Llŷn peninsula, 20:4; 23:11(c) 46:8, 10(c), 29

Llŷn Seafood Festival, 20:34

Llyn Syfaddan, 23:38; 35:27(c); 42:9

Llyn Tegid, 1:46; 23:28

Llyn y Fan Fach, 35:27(c)

Llyndy Isaf, 46:18

llyngyren ddiliau, 20:40

llyriad-y-dŵr arnofiol, 23:30

Llysdinam, 6:38

llysiau’r afu

++++Plagiochila killarniensis, 48:34(c)

++++Plagiochila punctata, 48:34(c)

++++Fissidens curnovii, 48:34(c)

llysiau’r wennol, 8:7 –8

llysiau’r ysgyfaint, 24:31

Llysieulyfr Salesbury, 46:15(c)

llystyfiant clogwyni, 25:34(c)

llysywen, 19:31

Llywelyn Fawr, 15:38, 16:38

Llywodraeth Cymru, 44:9; 50:7,12

Llywodraeth Cynulliad Cymru, 14:44, 15:39, 18:17;18:44; 19:44

LNG (liquefied natural gas), 30:47

Lobaria spp., 24:29

Local Biodiversity Action Plans, see Biodiversity Action Plans, Local 13:45

local

++++businesses, 25:41; 38:7, 21, 22

++++communities, 35:4, 16ff

++++produce, 38:20ff

Local Issues Advisory Group (LIAG), 1:39

Local Record Centres, 26:30; 27:25; 33:25

Local Seed Zones, 3:37ff

locally sourced goods, 15:14, 36; 18:22; 20:33 (see also food)

Lockley, Ann, 47:44

Lockley, Ronald, 1:3; 2:4; 22:14; 30:7, 23ff, 36

Loddiges, Jochiem Conrad, 26:19(c)

logging, with horses, 39:36

long-term research, importance of, 35:8; 40:28; 48:45; 50:22, 50

Lord Newborough, 48:50

lore, Welsh, 28:10(c)

Lotus corniculatus, gweler pys y ceirw,

Lough, Natasha, 20:36

Lovegrove, Roger, 26:44; 46:43

Lovelock, James, 1:42; 23:42

low carbon lifestyle, 33:16

Lowen, James, 49:45

Lower Carboniferous, 50:46

lower plants, 20:41

lowland heath, 16:35; 18:26

Loxton, Dick, 34:20

Lucas, Andrew, 3:42; 5:44; 11:42; 13:42; 14:4; 18:43; 19:43; 23:8; 24:42; 30:44; 32:45, 46; 40:43; 45:48; 48:40

Lucas, Caroline (MEP), 33:15

Ludlow,Neil, 48:18

Lundy, 22:12(c)

lungwort, common tree, 24:29

Luxton, Katie-jo, 12:43

lycoffyt

++++Lepidodendron, 43:22(c)

++++Lepidophloios, 43:22(c)

++++Sigillaria, 43:22(c)

++++Ulodenroid, 43:22(c)

Lycopodium clavatum, 41:23(c)

Lyfi Dyfi, 33:21

Lymus arenarius, gweler amdowellt

lyncs

++++Ewrasaidd, 34:17, 19

++++Iberaidd, 34:16

lynx

++++Eurasian, 34:14, 15

++++Iberian, 34:12