Subject index – issues 1-50

References in bold are authors or subjects of main articles. References in italics are scientific names or book/journal titles.

(c) after an English reference indicates that the article is written in Welsh, with an English summary.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

G

Galen, 46:16(c)

Galliers, Mary, 45:45

Galwad Cynnar, 26:43(c)

gannet, 7:37; 8:24ff; 22:12(c)

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, 46:32

Garden Birdwatch, 34:27(c)

garden warbler, 4:12

Gardening for Butterflies, Bees & Other Beneficial Insects by Jan Miller-Klein, 37:41

gardening for wildlife, see wildlife gardening

gardens, importance of, 28:17

garlleg gwyllt, 23:35

Gasteorosteus aculeatus, 23:7

Gate of the Dead, 29:10

geifr gwyllt, 32:7; 41:20-22(c)

gelaets, 22:32

Gelli Iago, 26:20(c); 29:24

genetic diversity, 23:18

genetic erosion, 27:14; 28:13-15

genetic modification (GM), 1:34; 13:6; 17:45

++++crops, 11:41

++++policy, 9:43

++++trials, 9:43

geodiversity, 50:51

Geographical Information Systems (GIS), 1:13; 49:31-33

geolocator tracking, 30:25; 46:47; 50:50

geology, 13:28(c); 18:30, 38ff; 24:25; 32:40; 40:22; 42:43

++++Wales’ significance, 30:18

George, Eirwyn, 16:12

George, Geraint, 6:12-14 (c); 35:39(c), 40

George, RS, 30:44

Gerald Durrell: the Authorised Biography by Douglas Botting, 1:42

Gerald of Wales, 22:8

Gerallt Gymro, 24:32

Gerard, John, 46:17(c)

giant hogweed, 40:45

Gibbs, Geoff, 5:37; 6:44; 7:44; 8:24; 9:46; 10:46; 12:30; 14:40; 16:46; 17:46; 19:46; 21:45, 46; 23:43, 44; 25:46; 26:44; 27:45; 29:41; 30:46; 31:45; 35:44; 37:43; 38:41; 39:23, 46; 40:42; 41:45; 43:6; 44:47; 46:47; 48:50; 49:44, 45; 50:50

Gibbs, Kate, 32:44; 40:42; 43:6

Gift to the Earth Award, 3:45

Gigran farm, 4:5

Gilbert, Francis, 40:43

Gilfach Farm NNR, 7:47; 10:47; 26:36

Gill, Erin, 16:43

Gillham, Mary, 3:42; 16:42, 47; 21:42; 48:50

Giono, Jean, 14:42(c)

Gironde, 48:35(c)

GIS, see Geographical Information Systems

glaciation, 18:30; 37:14; 39:35; 40:22

Glan y Môr Elias, 45:34(c)

Glantwymyn, 44:29(c)

glas y dorlan, 22:39; 45:34(c)

Glaslyn

200 years, 37:11

osprey site, 34:37ff

Glastir, see also agri-environment schemes, 31:36(c); 35:36(c); 39:7(c), 17(c)

glaswellt

++++y ceirw (Trichosporum cespitosum), 30:15(c)

++++y gweunydd (Molinia caerulea), 14:32; 42:30

glesyn serennog, 4:47

global trade, 35:47

globeflower, 13:18

glöynnod, 40:33(c)

gludlys mwsoglyd (Silene acaulis), 25:34(c)

Glyn Ebwy, 23:38

GM, (c) profion, polisi, 9:42: 11:41

GM, see genetic modification      

goat, feral, 10:47; 27:6; 29:26; 32:4

Gog, Gwili, 40:42

Gogarth, 45:33(c)

Gola Forest programme, 39:42-3

Gold Under Bracken by Richard Hartnup, 40:42

gold y gors, 22:32

golfan y mynydd, 15:28; 22:27

golosg, 20:10

Good, John, 3:8; 38:38

Good, Rebecca, 50:43

Goodenough, Simon, 48:46; 50:47

goose

++++Canada, 14:40; 50:50

++++Greenland white-fronted, 14:46; 49:17

Gorddinog, 16:38

gorgors, 24:18; 30:14(c); 42:30; 47:11-13(c)

Gorsaf Drydan Maentwog, 48:32 (c)

gorse, 13:32-3; 15:7

goshawk, 11:12; 18:6

Government of Wales Bill, 17:45

Gower, 18:23; 46:40

Gower by Jenkins & Pearl, 33:42

Gower by Jonathan Mullard, 20:45

Gower, Jon, 3:42; 45:50

GPS, see tracking,

Grabbit and Skoot by Alan Cliff, 3:42

Graham, Andrew, 21:7

Graham, Jonathan, 19:42

Graig Goch, Snowdonia, 39:34

Grand Banks, 23:12(c)

graptolites, 35:20

Grasse, Jack, 1:14

Grasses of the British Isles by Cope & Gray, 34:42

Grassholm, 7:36-7; 8:24

grasshoppers, 16:17

grassland

++++dunes, 45:22

++++improved, 12:20

++++management, 17:15ff

++++maritime, 30:4-8

++++marshy, 46:46

++++species-rich, 27:8; 27:26; 50:44-45

++++unimproved, 12:11, 20; 26:13; 30:12ff

Grasslands of Wales by Stevens, Smith, Blackstock, Bosanquet & Stevens, 36:40

Grasslands Project, 21:47

Gray, Alan, 34:42

Gray, John, 6:42

grayanotoxin, 26:19(c)

grazing

++++by cattle, 27:29-30; 30:10ff; 31:4; 38:20

++++by goats, 48:12

++++by ponies, 27:14-17; 31:4; 38:19, 20; 35:31

++++by rabbits, 30:6-8

++++by sheep, 27:30; 33:10; 34:5, 6

++++exclusion of, 1:4ff; 3:17

++++in woodlands, 23:31

++++management, 3:28, 48; 4:15ff, 28; 6:10, 16, 29; 8:37ff, 8:47;13:10-12, 19, 33; 14:46; 15:6; 16:36; 17:15ff; 25:38; 26:4; 27:28-31; 29:6-7; 29:20ff; 30:6-8, 10ff; 31:4; 33:12; 35:28; 37:17; 38:4-9; 40:37-8; 41:38-9

++++over-, 1:4ff; 3:17; 10:17; 16:36; 26:4; 33:10ff

++++reduced, 48:8, 10

++++reintroduction, 46:30, 41

++++sand dunes, 44:22-3

++++traditional, 3:22ff, 6:29ff

++++under-, 16:36; 38:5; 46:46

great bustard, 4:4

Great Island, Newfoundland, 32:33(c)

Great Nut Hunt, The, 1:14ff; 46:38-9

Great Orme, 30:39

Great Triley Wood, 39:45

Greaves, Nick, 3:42

Green Alliance, 16:45

green burial, 13:6

Green Dragon awards, 37:46; 38:4

Green Shoots project, 24:4

green taxes, 18:45

Green Valleys Project, 33:32; 34:4

Green, Andrew Micah, 44:42

Green, Jean, 20:17

Green, Jon, 30:44

Green, Mick, 2:7; 7:36; 9:41; 22:20; 28:18; 35:42(c), 43; 43:47; 44:7; 49:30

greenhouse gases, 2:14,16

Greening of the Valleys initiative, 10:21

Greenpeace, 14:6

Greenprint programme, 37:46; 38:45

Grid Cenedlaethol, 42:13

Griffith, Enid, 9:41

Griffith, Gareth, 21:6

Griffith, Gwenno, 27:42(c),43

Griffiths, Anthony, 42:42

Griffiths, Jane, 32:44

Griffiths, Noëlle, 37:41

Grigson, Geoffrey, 11:8(c)

Grimstead, Catrin, 42:44

Gritten, Rod, 23:31; 26:45; 34:4

Gronant, 45:33(c)

Groom, David, 16:8

ground flora, 43:15

groundhoppers 16:18

grouse

++++black, 5:18

++++red, 16:26

Groves, Becky, 14:12

grug, 13:31, 14:15-18; 30:15(c)

++++croesddail, 13:31

++++cyferbynddail, Erica tetralix, 41:20(c)

++++Calluna vulgaris, 41:20, 22(c); 48:13

grugiar

++++ddu, 14:15, 15:27

++++goch, 14:15; 42:21, 30

Grwp Astudio Adar Ysglyfaethus Cymru/arolwg, 2:30

Guardian Country Diary, 22:4

guillemot, 6:44; 10:46; 17:46; 29:41; 30:33

++++black, 12:30; 48:50

Gulf Stream, 50:13

gull

++++black headed, 1:46

++++black-backed, greater, 5:39; 10:46; 17:46; 43:3

++++black-backed, lesser, 5:39; 6:44; 9:47; 10:46

++++herring, 5:39; 6:44, 45; 9:47; 12:30

++++ring-billed, 9:47

Gwaith Powdwr, 11:34

gwalch glas/arolwg, 2:31

gwalch Marthin/arolwg, 2:31

gwalch y pysgod, 22:27; 34:36

gwalchlys garw, 8:30

gwalchwyfyn y penlog, 21:16

gwalchwyfyn y poplys, 21:17

Gwales, 22:12-14

Gwalia 22:19

Gwarchod Gloynnod Byw, 24:22

Gwarchodfa Natur Forol Sgomer, 41:13; 47:10

Gwarchodfa Natur Genedlaethol, 10:36; 24:28; 25:32(c); 44:15; 41:18(c)

Cynffig, 21:26

Gwarchodfa Natur Gymunedol, 19:11-13

Gwarchodfa Natur Penrhos, 19:41

gwarchodfa/cipolwg, 2:48; 4:47; 5:47; 6:47

gwartheg, 42:30

Gwartheg/Cattle gan Twm Elias, 11:43

gwasanaethau ecosystem, 37:38(c)

Gwastadeddau Gwent, 29:42(c)

Gweinidog Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad, 8:41

Gweinidog Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chwaraeon, 8:41

Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol, 8:41

Gwell Cymru, 9:42

gwellt llwybrau, Poa annua, 44:31(c)

gwellt y gamlas, 41:13

gwelyau cyrs, 42:9

Gwendraeth Valley, 48:18-21

gwennol, 22:27

gwenoliaid du, 49:11

Gwent Levels Wetland Reserve, 8:17ff; 29:43; 33:26

Gwent Orchards Project survey, 44:42

Gwent Wildlife Trust, 26:42; 27:8

gwenyn, 23:25; 48:39

gwenynen y glannau, 8:28 –30

Gwern y Pandy, 16:40

gwern, 1:31-33; 16:39

gwesynnod, 21:26; 22:27

gweundir, 14:15-18; 20:8

++++mynyddig, 33:13

gwiail, 13:15

gwibiwr

++++goch, 19:41; 22:39; 23:19

++++llwyd, 19:9; 22:39

Gwilym, Elain, 50:18

gwlad yr ia, 45:33(c)

gwrachen (‘rock-cod’), 10:33

gwrymyn y ddôl, 19:9

Gwy, Afon/River, 21:39; 23:38

gwyach gorniog, 45:34(c)

gwybedog brith, 19:26

gŵydd dalcenwyn yr Ynys Las, 49:17, 19

gwyddoniaeth y werin, 50:28(c)

Gwydir, 3:31ff

gwyfynod

++++cofnodi, 11:31-33

++++cydyn gwelw, 11:32

++++dagr dywyll, 11:32

++++glöynnod byw a’r angen am enwau, 40:8(c), 33(c)

++++llwyd y bryn, 11:31

++++mynor cilgant, 11:33

++++siani dros dro, 11:31

Gwyl Ffwng Moelyci, 21:9

gwylaeth y fagwyr, 13:30

gwylan coesddu, 41:17

Gwylfa Adar Enlli, 22:32

Gwylio Adar yr Ardd, 34:27(c)

gwylio adar, 45:32-35(c)

Gwyllt, television series, 9:11

gwymon, 44:27

++++codog-mân, 32:38(c)

++++danheddog, 32:38(c)

Gwynedd, 17:28

gwyniad, 23:28; 36:35

Gwynn, Elinor, 8:28(c); 14:42-3; 16:12(c); 22:12(c); 23:43; 32:32(c)

gwyntyll môr, 50:27

Gŵyr, 46:40

gylfinir, 15:28; 22:27