Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

D

Dactylorhiza majalis ssp. Cambrensis, see Tegeirian-y-gors llydanddail, 37:10(c)

daeareg – dylanwad ar lystyfiant, 13:28

daffodil

++++Derwydd, 50:47

++++Tenby, 3:44; 50:47

++++wild, 3:44; 18:34; 34:4; 50:47

Dafis, Dafydd, 40:10(c)

Daggett, Joe, 40:34; 42:27

dail tafol, Rumex obtusifolius, 46:15(c)

dail-ceiniog arnofiol, 23:30

Dale Fort Field Centre, 42:14; 47:5

Dallman, A.A., 20:17

damselflies, 11:37; 14:23; 38:28

damselfly, southern, 6:17, 31; 8:42

Dan yr Ogof, 42:22- 26(c)

danadl poethion, Urtica dioica, 46:15-16(c)

dandelion species, 43:40

Daniels, Joan, 11:22

Dan-yr-Ogof, 35:25-6; 42:26

Darbyshire, Teresa, 41:47; 44:46

Dare Valley Country Park, 27:19

Darren Fach, 35:27(c)

Darwin, Charles, 32:40-41, 47; 41:19(c); 48:24

Datblygiad Cynaliadwy, 8:41; 13:44

datblygiad economaidd, 14:44

Davidson, Jane, 30:42(c), 43; 33:15, 17; 37:35; 45:4; 50:48

Davies, Alan, 26:44

Davies, Alun (Natural Resources Minister), 48:36ff; 49:52

Davies, Andrew, 8:41; 9:43; 11:5, 41; 13:44; 20:13

Davies, Becky, 41:46

Davies, Caroline, 32:18

Davies, Clare, 32:36

Davies, Gethin, 47:11(c)

Davies, Hugh (1813), 10:33(c); 11:8(c)

Davies, Jeff, 31:32

Davies, John H., 15:36(c)

Davies, Nichola, 4:18

Davies, Rob, 26:30

Davies, Sarah, 50:13

Davies, Sylvia, 11:4

Davis, Peter, 15:43; 36:40

Davos, 14:44

Day, Ken, 22:41

De Materia Medica, 46:15(c)

de Vere, Natasha, 30:38; 46:32

decommissioning, power stations, 50:12

decoys, 32:35(c)

Deddf Amgylchedd 1995, 29:13(c)

Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig, 35:42(c)

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, 1:36-37

Deddf Gwarchod Cornchwiglod, 16:13

Deddf Gwarchod Moch Daear 1992, 36:19

Deddf Llywodraeth Leol 1995, 39:29(c)

Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975, 27:34(c)

Deddfau Cau Allan 1750-1860, 36:12

Dee

++++afon/river (Dyfrdwy), 9:27(c); 36:33; 41:30ff

++++estuary, 5:32, 34, 46; 36:35

deer, 29:26; 38:44; 43:42

++++collisions with cars, 8:44; 10:45

++++larder, 18:22

++++management of, 18:19

deer species

++++Chinese water, 18:20

++++fallow, 4:45; 18:19; 24:26; 49:48-9

++++muntjac, 18:19

++++red, 3:16; 18:19

++++roe, 3:16; 17:47; 18:19

++++sika, 18:20

Deeside Urban Wildlife Group, 16:10, 11

DEFRA, 16:10, 11

Denbigh Plum, 43:24

Denbighshire, botanical map, 20:17

Denham, Ivy, 50:44

Denmark Farm, 45:28, see also Shared Earth Trust

Dennison, Bob, 39:40

Denny Island, 41:45

Deptford pink, 14:41

Deri’r môr, 23:12

derw, 48:33(c)

derwen mes-digoes, 17:30

designated sites, 2:16

devil’s-bit scabious, 13:10; 15:24; 26:5ff; 35:35

devolution, 1:34; 17:45

Dewi Sant, 16:5ff

Diacheopsis depressa (slime mould), 41:37

diaries, 33:38

diary

++++as historical record, 50:14-16, 28(c)

++++extract from a Victorian, 35:19

++++Guardian Country, 22:4

++++Joseph Jenkins, 50:15

++++Mary Edith Morris’s, 8:14

++++Richard Lister Venables, 50:16

++++William Bulkeley, 50:15

Diasemiopsys ramburalis, 11:32

Dic Sgwd, 16:40

Diciâu, 36:19

Dicks, Emily Fleur, 13:37

Dicyrtoma fusca, 27:22

Diffwys, 16:38

digital maps, 6:8

Dilwyn, Lewis Weston (1778-1855), 36:44

Dinas Emrys, 21:17

Dinas Mawddwy, 44:30(c)

Dinefwr Park, 24:23, 46

Dines, Trevor, 7:43; 11:46; 14:41; 16:41; 28:46

Diogenes pugilator, 36:44

Diphasiastrum alpinum, 41:23(c)

dipper, 4:27

Dipper, Frances, 32:24, 46

diving, 50:22

Djikstra, Klaas-Douwe B., 20:45

DNA, 23:17; 25:27, 47; 27:5; 30:34; 31:42; 34:7; 35:6; 36:45; 48:47; 50:37

++++barcodes, 46:32

Doc Penfro, 48:34(c)

Dodd, Richard, 12:9; 19:14; 25:19

Dodd, Steve, 39:8

dolffin Risso, 38:17

dolffiniaid a morfilod, 3:46

Dolgarrog, 48:32 (c)

Dolgellau, 35:42(c); 41:37; 44:29-30(c)

dolphin species

++++bottlenose, 3:46; 5:46; 6:43, 45; 10:47; 12:3; 13:37-40; 16:47; 17:47; 19:47; 28:4

++++common, 6:45; 10:46, 47; 12:31; 13:37-40; 16:47; 19:46; 50:50

++++Pelorus Jack, 38:14

++++Risso’s, 3:46; 5:46; 6:45; 7:39; 12:31; 13:37-40; 16:47; 25:46; 29:41; 34:43; 37:42; 38:14

++++striped, 6:45

dolphins,

++++protection of, 43:45

++++recording, 28:4

 

Dolwen, Blaenau Ffestiniog, 48:32(c)

Dolydd Hafren reserve, 22:23

++++osprey site, 34:37ff

Dolydd, 47:27, 42; 48:39

dormouse, 1:14; 4:6, 16, 28; 8:44; 23:46; 25:47; 27:46; 36:4; 37:6, 42, 47; 43:42; 46:36, 44; 50:6-7

Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol (NVC), 44:31(c); 48:33(c)

dove, collared, 15:16

Dow Corning, 33:28-29

Dowrog Common, 6:28ff

draenen wen, 21:22

dragon, 3:4

dragonet, 4:25

dragonflies, 1:45; 11:37; 14:23; 21:23; 40:16

drainage, 17:23ff

Drasdo, Harold, 36:8

dredging

++++mussels, 41:7-8; 45:52

++++scallops, 45:51; 47:6; 50:26

drilling rigs, offshore, 4:33

Dronwy diaries, 12:17(c); 13:13(c)

drosgl, 16:37

drought, 2:13; 26:38; 50:14

drovers’ roads, 44:28(c)

drudwen, 22:27, 32; 34:28

druids, 7:19-21

Drwsycoed Uchaf, 47:12(c)

dryll yr hwch, 16:39

Drymonia ruficornis , gweler mynor cilgant

dryw eurben, 34:29

duck, eider, 1:25; 39:5

duegredynen gwallt y forwyn, 13:29

duegredynen y muriau, 13:30

Duigan, Catherine, 50:51

dull ecosystem, 37:38(c); 42:41(c)

Dunbar, William, 22:12

Dundry, 15:38

dune slacks, 5:23ff; 34:21

dunes, 18:25; 26:4ff

dung, as habitat, 3:16

dunlin, 6:20, 43

Dŵr Cymru, 42:25(c)

dŵr ffo, 21:14

Dŵr Hafren Trent, 37:31(c)

Dwyryd, river, 7:7ff; 9:32

Dyddiadur Dronwy (1631-35), 12:14(c); 13:13(c)

Dyffryn Alun, Bro Morgannwg, 37:19(c)

Dyfi, 27:34(c)

Dyfi Biosphere, 25:16; 33:18(c)

Dyfi Catchment & Woodland Research Platform, 43:41

Dyfi estuary, 5:32, 33; 49:17-19

Dyfi NNR, 17:24

Dyfi valley, 46:36-39

Dyfrdwy, 27:34(c)

dyfrgwn, 27:34(c)

Dyn Neanderthalaidd, 46:14(c)