Subject index – issues 1-50

References in bold are authors or subjects of main articles. References in italics are scientific names or book/journal titles.

(c) after an English reference indicates that the article is written in Welsh, with an English summary.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

C

Cacwn yn y Ffa – Casgliad o Ysgrifau Wil Jones gan Duncan Brown a Sîan Shakespear, 13:43(c)

cacwn, 47:35

Cader Idris, 2:48 (c); 4:14; 22:4ff; 25:32(c)

caddisflies, 14:23

++++molannid, 23:36

++++Tinodes pallidulus, 8:42

Cadoxton Ponds, 33:29

CADW, 8:41; 8:41(c); 14:16, 15:36; 50:4

Cadwyn Clwyd, 14:16

Caeau Briwas, 19:8(c)

Caerdydd, 22:39; 23:38; 43:31

Caerfyrddin, 24:18

Caergybi, 27:34(c)

Caernarfon, 48:36 (c)

CAFE project, 32:18

Cakile maritima (hegydd arfor), 31:12(c)

Calamites, 43:20(c)

Calchfaen carbonifferaidd, 13:29

Caldey Island, 8:27; 47:22

Callan, Ian, 6:9; 39:21-2

Callista chione, 18:46

Cambrian Mountains, 24:13; 49:30-33

Cambrian Training Company, 33:30

Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW), 31:16, 17

campaigning

++++Milford Haven pipeline, 30:47

++++Save the Levels!, 29:43

Campanula patula, see spreading bellflower,

Camri, 46:14(c)

canal

++++Montgomery, 13:21

++++restoration, 13:5, 21

canalisation, 17:23

Candleston, 31:10(c)

Canhwyllau brwyn, 13:15

Canolfan Cadw Gwenyn Genedlaethol, 47:35

Canolfan Dechnoleg Amgen, 47:36

Capel Horeb, 42:43

capercaillie, 5:36

capiau cwyr, 21:9

Capitalism as if the World Matters by Jonathan Porritt, 18:43

Capreolus capreolus (iwrch), 34:17(c)

captive breeding, 38:42-43

++++of crayfish, 42:44-5

captive rearing, 24:11ff

carbon, 14:33, 39; 15:20; 21:30-31; 24:16ff

++++footprint, 23:9

++++offset, 20: 13ff; 21:10, 13; 23:9-10

++++storage, see ecosystem services

carbon deuocsid, 21:14(c)

carbon dioxide, 15:19; 23:10; 29:33; 37:44

++++emissions, 7:41; 31:21

++++from mining, 32:11

Carboniferous period, 37:23, 44; 43:20(c)

Cardiff, 43:29

Cardiff-Weston barrage, 28:21, 41

Cardigan Bay, 4:25; 7:36; 18:29ff; 28:4, 35

Cardigan Island, 1:25; 32:35(c)

Carex arenaria, gweler/see hesgen arfor

Caring for God’s Acre, 18:36

Cariss, Helen, 32:43; 39:45; 45:44

carlwm, 5:41; 22:39

Carmarthen, 48:36 (c)

Carmarthen Bay, 28:34; 44:20-23

Carmarthen Bay & Sand Dune Restoration Project, 25:17

Carnedd Dafydd, 14:31

Carnedd Llywelyn, 14:31

Carneddau mountains, 14:31(c); 33:10ff

Carneddau ponies, 27:12

Carneddau/Glyderau, 25:36: 26:20

carreg galch, 42:23(c)

carreg grit Môn, 15:38

carreg nadd Egrin, 15:38

carreg Sudbrooke, 15:38

carreg Sutton, 15:38

Carreg y Saeth Isaf, 49:12

Carrick, Richard, 29:32

Carson, Rachel, 31:23; 36:8

Carter, Ian, 2:37; 5:35

Carter, Julian, 34:40; 40:44; 46:50

Cartmel, Sarah, 1:11

Carum verticillaturm (Carwy dorellennog), 37:10(c)

Carvell, Claire, 3:26; 15:23

Castell Harlech, 15:38

Castell y Bere, 50:5

Castell y Fflint, 45:32(c)

Castlemartin Corse, 45:18; 46:8

Castlemartin Range, 3:27ff; 11:15; 15:23ff; 36:24ff

CAT, see Centre for Alternative Technology

caterpillar, ‘woolly bear’, 9:21

cathod gwyllt Ewrop, 34:16

Cattanach, Frances, 4:44, 45; 6:43; 8:44; 10:47; 11:34; 12:45; 13:47; 17:47; 19:47; 23:46; 25:47; 31:46; 34:43; 37:42; 40:39; 43:37, 42-3; 46:44-5; 49:48-9

cattle

++++grids, 15:35

++++suitability of breeds, 31:5,6

++++White Park, 24:26

Cattle/Gwartheg by Twm Elias, 11:42

caudex, 26:19(c)

caves, 35:25-6

cawnen ddu, Nardus stricta, 14:32; 41:22(c)

CCGC (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), 25:33

CCW see Countryside Council for Wales

ceffylau môr, 23:7

Cegid, 13:15

Ceiriog, 14:16

ceirw, 42:23(c)

celandine, greater, 8:7(c)

Celtaidd, 22:19

Celtic Church, 2:24

Celtic Sea, 21:39

celyn, 16:39; 23:35

Cemlyn, 34:8, 43; 46:9

Cenhedloedd Unedig, 35:42(c)

cenhinen syfi, see Allium schoenoprasum,

cennau, 40:27(c)

++++callod y derw, 24:31

++++Lobaria pulmonaria, 48:34(c)

++++Lobaria virens, 48:34(c)

++++Sticta fuliginosa, 48:34(c)

Cennin Pedr gwyllt, 34:4

Centre for Alternative Technology, 15 37:46; 47:37ff

Cerddinen Lloegr, 13:30

Ceredigion, 15:38; 24:18; 24:31

++++coast, 45:14; 46:8

Ceredigion Biodiversity Enhancement Scheme, 14:46

Ceredigion – Its Natural History by David James, 3:42

cernyw, 22:13

Cersatium fontanum(clust llygoden gulddail), 31:12(c)

cetacean, protection, 43:45

Ceterach officinarium, gweler rhedynen gefngoch,

Cetti’s warbler, 1:46

Ceunant Sawdde, 15:37

cewri coch (Sequoiadendron giganteum), 25:37(c)

Chalcosyrphus eunotus, see hoverfly,

Chalk, Chris, 39:25

Chapman, Norma, 10:45

Chara hispida, see stonewort

Chardon LL (GM crop), 11:41

charisma of species, 28:16

charismatic megafauna, 48:5

Charles, Thomas (Bala), 50:30(c)

Charleston, Sgt Peter, 11:45; 25:44(c), 45

Chater, Arthur, 37:39

Cheilosia semifasciata, see hoverfly

Chelidonium majus, gweler llysiau’r wennol/ see celandine, greater,

cherry

++++bird, 3:38

++++wild (gean), 3:38

Chester Zoo, 36:5ff

childhood memories, 31:22; 39:34; 40:16

China, 33:17

chives, wild, Allium schoenoprasum, 32:13

Chlaenius tristis, see beetle, ground,

chough, 1:46; 4:5; 5:38; 6:17; 7:37, 45; 9:47; 12:19, 31; 15:4; 19:4-7; 29:41; 38:8, 11; 44:39-40; 49:42

churchyards, conservation in, 18:33

chwain y tir, see Arcitalitrus dorrieni,

chwain y traeth, 32:31(c)

chwarel, 44:29(c)

Chwarel Croesor, 48:31(c)

Chwarel Dinorwig, 50:29(c)

Chwarel Llechwedd, 48:31(c)

chwarela, 21:31

chwilog, 24:7

Chwiwell, 16:15

Chwyldro Diwydiannol, Y, 36:12

Chwyldroadau crefyddol, 36:12

Chwyn Joe Pye a Phincas Robin gan Bethan Wyn Jones, 14:43(c)

chwys yr haul, Drosera rotundifolia, 47:12(c)

cider, 49:28

CIEEM, 50:33, 34, 35

Cig Tir Comin, 38:18

Cilfach Porth Tywyn, 32:38(c)

Cilrhedyn Woodland Centre, 38:7

cimwch afon Americanaidd, 23:30

cimychiaid, 23:14

Cirsium dissectum, see meadow thistle,

citizen science, 24:47; 47:18

Ciwba, 19:36

CK’s supermarket, 38:21

Clare, Horatio, 19:42; 36:42

Clark, John, 41:14

Clark, Michael & Diana, 8:42; 10:38

Clarke, Sidney, 17:43

clausiliid snail, see snail, door,

clay-winning, 38:29, 30

Cleal, Christopher J, 37:44; 42:43

clear felling, 1:15ff

Clement, Eric, 33:43

Clews-Roberts, Becky, 49:48-9

Cliff, Alan, 3:42

climate change, 14:45; 15:10, 18, 46; 16:21; 22:33; 23:8; 28:28ff; 29:21, 32; 30:30, 43; 50:13, 17

++++adapting to, 32:43; 37:45; 40:12-15

++++effects of, 2:12, 15; 4:29, 48; 6:38

++++indicators of, 2:12; 6:38

++++on Snowdon, 2:19

++++people’s response to, 33:14; 35:4

++++recording, 35:9

Climate Change Bill, 21:41

cliradain Gymreig, Synanthedon scoliaeformis, 48:30

Clocaenog Forest, 1:11; 3:31ff; 41:39

clochdar y cerrig, 22:27

Clogwyn y Geifr, 41:22(c)

clogwyni meddal, 8:28-30

Clover, Charles, 13:42

club mosses, 37:44; 43:20(c)

cludiant cynaliadwy, 33:26

clustog Fair, 22:32

Clwy traed a genau, 21:33

++++dylanwad ar bolisi amaeth, 1:7-10; 2:10

Clwyd, 45:33(c)

Clychau’r gog (Hyacynthoides non-scripta), 25:44(c)

Clymog Siapan, 23:30

Clynnog, 8:7(c)

Clywedog, 14:21

CMS, 41:19(c)

cnocell fraith fwyaf, 34:29

cnwpfwsoglau, 43:20(c)

cnydau

++++biomas, 21:14

++++GM, 1:36; 17:44

coal mining, 32:8

coalfields, 10:17; 33:23

CoalPro, 32:11

coast, promoting, 46:6

coastal

++++buffer zones, 14:45

++++defences, see ecosystem services,

++++erosion, 4:38; 5:23ff; 50:13, 51

++++habitats, 18:11

++++management, 4:38

++++squeeze, 4:40

Coastal Otters Project, 49:48

Cob, Porthmadog, 37:8-11(c)

coch dan-aden, 22:32; 34:29

coch y berllan, 15:28; 19:14

cockchafer, 6:39ff

Cocker, Mark, 49:44

cockles, 28:42

Côd Cefn Gwlad, 39:28(c)

codau bar, 46:32

Codd, Rosalind, 36:46-47

Coed Cadw, 2:15; 17:34ff; 22:44-5; 47:46; 48:52; 49:52

Coed Cefn Ila, 46:48

Coed Cymru, 3:31ff

Coed Fron Wyllt, 36:5ff

Coed Ganllwyd, 44:5

coed gwern, 1:31-33

Coed Lady Park, 43:19

Coed Mona, 17:31

Coed y Borth, 37:9(c)

Coed y Brenin, 3:31ff

Coed y Plas, 48:33(c)

Coed yr Eryr, 26:20(c)

Coeden diwlips (Liriodendron tulipfera), 25:37(c)

Coedlannau hynafol, 41:20(c)

Coedwig Clocaenog, 23:19

Coedwig Ffosil Brymbo, 43:20(c)

Coedwig Tycanol, 40:27(c)

Coedwig Tywi, 23:19

coedwigoedd deri, 25:34(c)

Coedydd Aber NNR, 3:17; 13:47

Coedydd ynn, 23:35

Coelcerth y Cwangos, 12:43

Coenagrion murcuriale, see damselfly, southern,

coets fawr, 44:29(c)

Coffman, Berry, 27:18

COFNOD, 26:31; 43:28

cog, 49:7

Coleg Llanymddyfri, 15:37

Coleman, Neil, 22:44-5

collared dove, 4:4

Collen, 13:15

Colley, Les, 11:17

Collins New Naturalist series, 4:13

Collister, Rob, 26:45; 28:44; 34:4; 36:8; 37:47; 49:39

colomen y graig, 34:30

comb jellies, 30:29

Comisiwn Cefn Gwlad, 39:28-29

Comisiwn Coedwigaeth, 17:28; 19:26; 20:32; 25:38; 30:15; 39:28(c); 44:30(c); 50:49(c)

Comisiwn y Parciau Cenedlaethol, 39:28(c)

Comisiynydd Ewrop dros yr Amgylchedd, 42:41

Common Agricultural Policy, 1:10; 4:43; 9:43; 10:44; 16:36

Common Fisheries Policy, 5:10

common sunstar, 4:22

commons, 20:4

communication, 14:41

community involvement, 10:9, 10:20ff, 30; 16:11; 17:4; 18:34ff; 20:4-8; 21:4; 25:13, 39; 27:18, 41, 43; 29:9ff; 30:43; 33:21, 22; 39:36; 43:11;46:48, 49; 48:38-39

community woodlands, 46:49; 49:20

competition ‘Inspired by Nature’, 30:29

compost, experiments with, 21:29ff

Condry, William, 1:41; 4:11; 8:43; 14:18

coneheads, 16:16

conifers, 45:9

++++and acidity, 9:18ff

++++plantations, 1:11ff, 6:22; 9:34ff; 12:33ff

++++unsympathetic planting, 20:29ff

connection with nature, 36:8

Conocephalus discolor, 16:19

Conocephalus dorsalis, 16:19

conservation challenges, 42:34

++++as ‘gardening’, 48:5

++++financial perils, 47:24

++++rewilding, 48:4, 8

Conservation Conference, Wales, 23:39

conservation, landscape scale, 25:14; 31:36; 33:25

Conserving the Coastal Slopes scheme, 38:5

Conserving the Park scheme, 38:4-9

Convention on Biological Diversity, 5:9ff; 42:39

Conwy, 45:33(c)

Conwy estuary, 5:33; 17:28; 20:20; 34:4ff

Cooke’s Works, 9:12; 11:34

Cope, Tom, 34:42

Copenhagen 2009, 30:42(c), 43; 33:14

coppicing, 9:18; 12:12; 29:4ff; 40:22ff; 46:37-8

Coprinus flocculosus, 4:27

Corbet, Sarah A, 43:44

corchwyn Seland Newydd, 23:30

cord-grass, 5:32; 28:11(c)

cordwellt, 28:11(c)

Corfanhadlen flewog (Genista pilosa), 25:34(c)

corhedydd y coed, 19:26

cormorant great, 39:9-10

cormorant, 1:24ff; 8:27; 9:44

corn bunting, 4:4

cornbig, 22:13

cornchwiglen, 15:28, 16:12; 45:34(c)

corncrake, 1:46; 8:15; 12:32; 16:46

cornicyll aur (cwtiad aur), 49:33

Cors Caron NNR, 3:47

Cors Dyfi, 34:38; 37:47; 43:32

Cors Erddreiniog NNR, 26:42; 3:18ff; 23:47

Cors Ffridd Uchaf, 47:11-13(c)

Cors Fochno NNR, 1:45; 4:12; 17:23ff

Cors Geirch, 11:17

Cors Goch NNR, 23:47; 26:42

corstir, 25:34; 30:14

Cortinarius, 4:27

corvids, 19:4

Corwen, 38:32(c)

Cotoneaster cambricus, 30:39

cotoneaster, 35:32

Council for National Parks, 11:4ff, 41

Country Guardian, 14:6

Countryside & Rights of Way (CROW) Act 2000, 1:34; 2:40

++++Section 74, 4:6; 6:46

Countryside Council for Wales, 5:11, 13ff; 5:48; 9:14ff; 10:37, 39; 12:43; 20:23; 22:33ff; 25:15ff; 28:31

++++Intertidal team, 5:45-6

++++quinquennial review, 1:34

Countryside Survey 2000, 13:35

County Flora, Denbighshire, 20:17

county flowers, 11:46-7; 13:10

Cousins, Mags, 14:19

Couzens, Dominic, 49:45

Cowden, Graham, 42:10

CPRW, see Campaign for the Protection of Rural Wales

crab

++++Chinese mitten, 23:29; 36:43

++++Diogenes (small hermit), 36:44

++++fishing, 47:18

++++velvet swimming, 4:25

crab apple, 4:35 (c)

Craflwyn, 26:20(c)

Craig Idris lwyd, 25:32(c)

cranc tsineaidd, 23:30

cranc, 23:14; 47:21

crancod heglog, 23:15

cranefly, 1:47

Crassula helmsii, 23:27ff

Craxford, Stuart, 38:42-3; 40:45

crayfish

++++American signal, 23:29; 29:19

++++freshwater, 1:46

++++non-native, 42:44-5

++++white-clawed (native), 37:5; 42:44-5

creaduriaid ysglyfaethus, 19:26

cregyn

++++bylchog, 23:12; 41:13

++++gleision (misglod) dŵr croyw, 23:12; 41:9; 50:21

crehyrod bach gwyn, 45:35(c)

Creiglus (Empetrum nigrum), 25:35(c)

Crepis biennis, gweler gwalchlys garw,

Cretasig, 13:28

crëyr

++++bach, 22:39

++++glas, 47:30

criafolen, 13:30

++++Sorbus aucuparia, 41:20(c)

cricket, 46:48

++++dark bush, Pholidoptera griseoaptera, 16:19

++++great green bush, Tettigonia viridissima, 16:18

++++grey bush Platycleis albopunctata, 16:22

++++house Aceta domesticus, 16:20

++++oak bush, Meconema thalassinum, 16:19, 21, 22

++++scaly Pseudomogoplistes vicentae, 38:12

++++speckled bush, Lepophyes punctatissima, 16:19

Cronfa Arbrofol Eryri (CAE), 39:30(c)

Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd, 50:49(c)

Cronfa Cyfleoedd Newydd, 16:44

Cronfa Dreftadaeth y Loteri, 14:16-18, 17:29, 16:14; 46:10(c)

Cronfa Gwydnwch ac Amrywiaeth Ecosystemau, 47:11(c)

Cronfa Loteri Fawr, 16:44

Cronfeydd Datblygu Cymdeithasol, 29:13(c)

Cross, Tony, 15:43; 49:30

Crossley, Robin, 24:6

crothell, 23:7

crow, 19:4-7

++++predation by, 5:38

Crug-y-Byddar, 47:40; 48:46

Crump, Heather, 49:30

Crump, Robin, 47:5,14

Cruziana, 30:18

Crwynllys yr Hydref, 13:30

ctenophores, 30:29

Cuba, farming in, 19:32

cuckoo, 1:46; 9:25; 49:4

cuckooflower, 11:46

cudyll bach, 2:32; 14:15

culling, 43:3

Culpepper, 46:15(c)

Culyer, Paul, 3:47

curlew, 6:25

Curran, Kerry, 5:46

Currie, Andrew, 34:12, 34:16(c)

cushion stars, Asterina spp, 47:14

cuttlefish, 26:46

Cwar Glas, 15:37

Cwaternaidd, 13:28

Cwm Cadlan, 13:17

Cwm Croesor, 37:9(c)

Cwm Dyli, 48:32 (c)

Cwm Eigiau, 49:39

Cwm Graianog, 30:19-21

Cwm Gwaun, 45:9; 48:50

Cwm Hafod Oer, 44:29(c)

Cwm Idwal NNR/gwarchodfa, 1:4ff; 5:47 (c); 24:36; 29:23; 32:40; 41:18(c); 44:5; 48:9

Cwm Mynach, 47:46

Cwm Pennant, 37:9(c)

Cwm Rheidol, 39:27(c)

Cwm Tawe, 42:22(c)

Cwm Tryweryn, 39:28(c)

Cwm Ystradllyn, 37:9(c)

Cwninger/Y Warren, 16:39

cwningod, 32:35; 34:16-19; 40:27

Cwrel Ross, 23:11; 41:13

Cwrt, 23:13

Cwtiad aur, 16:15

cycling, 49:39

Cyfarwyddeb Adar a Chynefinoedd, 28:40(c)

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, see also Water Framework Directive, 8:41: 9:42; 31:27(c)

Cyfarwyddeb UE 2000/59/EC), 22:14

Cyfeillion y Ddaear, 19:11; 48:39

Cyffylog, 24:7

Cyfnod Carbonifferaidd, 43:20(c)

Cyfoeth Naturiol Cymru, 50:49(c)

Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion, 40:8(c)

Cyfriachau Llynoedd Eryri gan Geraint Thomas, 44:48(c)

cyfrif pobl, 25:36(c)

Cymdeithasau Bywyd Gwyllt 33:31(c)

++++Gwent, 33:26(c)

++++Trefaldwyn, 22:27

Cymdeithas Ddinesig Porthaethwy a’r Cylch, 19:11

Cymdeithas Edward Llwyd, 1:33; 26:43; 28:10(c); 40:8(c); 50:28(c)

Cymdeithas Eryri, 47:12(c)

Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), 14:17, 15:27, 17:39, 17:44, 18:16, 16:14

Cymdeithas Mynyddoedd Cambriaidd, 24:18

Cymdeithas Naturiaethwyr y Ddyfrdwy, 45:32(c)

Cymdeithas y Dalar, 35:6

Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig, 44:30(c)

Cymru ar ei Hennill, 9:42

Cymru ar Hyd ei Glannau gan Tomos a Moore, 45:50(c)

Cymru: Gwlad Well, 9:42

Cymyran Strait, Anglesey, 28:31ff

cynaeafu gwair, 47:27

cynaladwyedd, 19:36

Cynefin, barddoniaeth, gweler Williams, T.H. Parry, 47:13(c)

Cynffig, 31:10(c); 44:19

Cyn-Gambriaidd, 13:28

Cyngor Arfon, 19:9

Cyngor Bangor, 19:11

Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 12:43; 14:32, 15:36, 17:41, 16:39; 19:11; 22:35; 32:38; 37:7; 37:31; 39:29; 41:18(c); 47:11(c); 50:48-49(c)

Cyngor Dinbych, 45:33(c)

Cyngor Gwarchod Natur, 41:18 – 21(c)

Cyngor Gwynedd, 19:9-13; 39:29(c)

Cyngor Parciau Cenedlaethol, 11:41

Cyngor Pentir, 19:11

Cyngor Sir Ddinbych, 14:16

Cynhadledd ban-Geltaidd “Dehongli Cynefin-Datblygu Cymuned”, 50:49(c)

Cynhadledd Johannesburg/paratoi yng Nghaerdydd, 2:42

Cynllun Arbed Ynni Cymru, 13:44

Cynllun Bellwin, 2:41

Cynllun Datblygu Cynaliadwy, 9:42; 11:41; 12:43

Cynllun Datblygu Gwledig y Cynulliad, 8:41

Cynllun Gofodol Cymru, 8:41; 9:42

Cynllun Grant Coedlannau, 17:29

Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio, 48:39

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Eryri, 29:13(c)

Cynllun Ogam, 29:14(c)

Cynllun Organaidd, 26:21(c)

Cynllun Tir Gwlyb i Gymru, 16:14

Cynllun Tirlun y Grug a’r Caerau, 14:15-18

Cynlluniau ffyrdd, 37:7(c)

Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth, 35:42; 39:30

Cynllunio Gofodol yn y Môr, 18:17

Cynnal Cymru Fyw, 42:41; 44:9

Cynoglossum officinale (tafod y bytheiad), 31:12(c)

Cynrig Fish Culture Unit, 42:44-5

Cynthia cardui, gweler iâr fach dramor/ see butterfly, painted lady,

Cynulliad Cenedlaethol/adroddiad, 1:36-37; 2:41; 3:40; 4:42; 5:43; 6:41

Cynulliad, 13:44

Cysgod y Coed/ Shelterwoods, 3:10

cystradau glo, 43:20(c)

Cyswllt Amgylchedd Cymru, 18:44; 19:44

cysylltedd ecolegol, 22:35

cywion gwyddau, 20:12