Mynegai o destynau – rhifynnau 1-50

Awduron neu bynciau’r prif erthyglau yw’r cyfeiriadau mewn teip trwm. Enwau gwyddonol neu deitlau llyfrau/cylchgronau yw’r cyfeiriadau mewn llythrennau italig.

Mae (c) yn cyfeirio at erthyglau Cymraeg, ac mae (c) ar ôl cyfeiriad saesneg yn dangos mai erthygl Gymraeg yw hi efo crynodeb Saesneg.

 

A | B | C/Ch | D/Dd | E | F/Ff | G | H | I | J | K | L/Ll | M | N | O | P/Ph | Q | R/Rh | S | T/Th | U | V | W | X | Y | Z

A

A470 road, 35:43; 37:4; 39:21

A55 road, 18:8; 45:33-34(c)

A Bird in the Bush – a Social History of Birdwatching by Stephen Moss, 13:42

A Country Diary for North Wales by Jan Miller, 18:42

A Gleaming Landscape ed. Martin Wainwright, 22:4

A Natural History of Cardiff Vol III by Mary Gillham, 21:42

A Single Swallow by Horatio Clare, 36:42

A Welsh Leech Book, 8:8(c)

Abaty Cymer, 15:38

Abaty Ystrad Fflur, 15:38

Aber Hafren, 21:39

Aber y Ddyfi, 16:12

Aber y Ddyfrdwy, 16:13

Aber y Fawddach, 17:28

Aberdaron, 20:35

Aberdaugleddau, 42:13; 44:27

Aberddawan, 32:12(c)

Aberdyfi, 31:30(c)

Aberfan, 32:9; 33:28

Aberffraw, 13:15; 26:34; 31:10(c)

Abergarthcelyn, 16:38

Aberglaslyn, 26:20(c); 37:8-11

Abergwesyn, 29:23; 35:29-30; 40:34

Abergwynant, 17:28(c); 37:34(c)

Abergwyngregyn, 16:37(c)

Aberkinsey farm, 14:47

Aberleri fields, 17:23

Aberllefenni, 44:29(c)

Abermenai Point, 37:13

Abermiwl, Sir Drefaldwyn, 34:18(c)

Aberogwen, 45:34(c)

Abersoch, 8:28-29(c)

Aberystwyth, 48:16

Abwydod, 47:21

ACA Migneint-Arenig-Dduallt, 30:15(c)

ACA Mynyddoedd Berwyn a De Clwyd, 30:16(c)

ACCAC, 10:36(c)

access, Wales Coast Path, 42:31; 45:4

Acer campestre, 6:33 (c)

Acer pseudoplatanus, 6:32-34 (c)

acid rain, see pollution, acid rain

Acipenseridae, 48:34-35(c)

acoustic monitoring, 28:7; 29:29ff; 38:16

Acronita tridens, gweler gwyfynod, dagr dywyll

actinic traps, 20:26ff

Action Plan for Pollinators, 48:36

Adar Campus Cymru, 15:27

Adar Meirionydd gan Rhion Pritchard, 47:44

Adar Môn/Birds of Anglesey gan Peter Hope Jones a Paul Whalley, 11:43

adar ysglyfaethus/arolwg yng Nghymru, 2:30-33

adder, 40:12-15

adder’s tongue (fern), 15:40

addysg amgylcheddol, 10:35; 32:18-21

addysg fferm, 21:33

aderyn drycin Manaw, 22:32;  32:34-35; 44:41

aderyn y tô, 34:28; 40:31

adfeilion, 50:7

adfer gwylltineb, 48:7

Adolygiad o Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru, 29:14(c)

Adroddiad ar Stiwardiaeth Forol, 18:17

Adroddiad Cyflwr y Parc (Bannau Brycheiniog), 42:37

Adroddiad Donaldson, 18:16

Adroddiad Gwyfynod Gogledd Orllewin Cymru, 11:32

aerial surveying, 28:6ff, 37

afalau surion, 4:35-37

Afallon Teilo, 35:6

afanc, 22:2; 48:16

Affrig, 34:17(c)

Afon Anafon, 48:47

Afon Clywedog, 50:43

Afon Colwyn, 47:11 (c)

Afon Ddu, 16:14

Afon Dwyryd, 37:10(c)

Afon Dyfrdwy, 9:27-30; 36:36(c)

Afon Eden, 50:19-21

Afon Glaslyn, 37:8-11

Afon Goch, 16:38

Afon Gwy, 32:13(c)

Afon Gwyrfai, 47:11-13 (c)

Afon Hafren, 42:13

Afon Llafar, 31:42

Afon Ogwen, 45:34(c)

Afon Rheidol, beaver site, 48:17

Afon Tawe, 35:27(c)

Afon Teifi, 50:16

Afon Wysg, 35:27; 39:33

Afonydd Cleddau, 16:13

Africa, 49:4-7

AGAP, see Anglesey Grazing Animal Partnership

Agenda 21, 29:13(c)

agriculture, diversity of, 1:10; 6:4ff

agri-environment schemes, 1:10; 3:48; 4:16; 33:6; 35:33; 38:29; 49:28

++++Glastir, 31:20, 21, 34; 37:19; 38:8; 39:7, 16ff

++++local, 38:4-9

++++Tir Comin, 40:38(c)

++++Tir Cymen, 15:11; 23:31ff

++++Tir Cynnal, 12:43; 20:23; 31:19ff

++++Tir Gofal, 2:8; 3:10, 29, 48; 4:16, 28; 7:44; 9:14ff, 42(c); 10:36(c); 12:20; 14:32(c), 15:11; 20:23; 23:31; 24:10; 31:20, 32ff; 32:19; 33:6, 7, 24; 35:36; 39:17; 39:7, 14ff; 40:26

Agrisgôp, 38:21

Agrostis curtisii,, see bristle bent grass,

Agrotis ipsilon, gweler gwyfynod, Siani dros dro

Aifft, 46:15(c)

Ailsa Craig, 32:35(c)

Airbus, 11:41; 11:41(c)

Aitken, Prudence, 39:24

AJ, 33:43

Ajax-Lewis, Nigel, 4:4; 5:35; 7:42

Akeroyd, John, 21:42

alarch y gogledd, 37:10(c)

Alban, 22:39; 34:16-19

alder, 1:31(c); 3:38; 11:30; 12:10; 23:27

Alexander, Mike, 28:22, 43; 37:35; 44:4, 50

Alexievich, Svetlana, 16:43

algae, marine, 24:47

algâu, 24:12

alien species, 22:38; 23:26 see also non-native species

allelopathy, 26:19(c)

Allen, Paul, 15:18

Allium schoenoprasum, 32:13-17

allotments, 35:6ff

Allt Ddu, 20:30ff

Allt Fawr/Penrhyn Llyn, 4:8-10 (c)

Allt y Benglog/gwarchodfa, 6:47 (c)

Almaco Jack, 34:40

Alnus glutinosa, see alder

Alpheus glaber, see snapping shrimp

Altingham, John, 7:42

aluminium sulphate, 12:21

Alun Valley, 37:15

Amaeth-amgylcheddol, 47:12(c); 48:13

Amaethyddiaeth, 14:44, 15:27

++++arferion hanesyddol (17eg G), 12:14-17

Amanita muscaria (Amanita’r pryfed), 36:11(c)

amateur naturalists, 50:33

Amcan 1, 15:28(c); 23:14(c)

Amcanion Ansawdd Ecolegol, 22:14

amdowellt , 8:29

amffibiaid, 37:27(c)

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, 15:36

Amgylchedd Cymru, 16:44

Ammophila arenaria (moresg), 31:10-14

amphibians, 3:19-20; 37:22

++++frog/toad identification, 44:35

An Illustrated Guide to Upland Vegetation (JNCC), 11:42

An Island Called Smith by Jon Gower, 3:42

Anafon, 16:37

Ancient Tree Hunt, 24:46; 29:8, 39ff

ancient woodland, 40:21

Ancient Woodland Inventory, 44:52

Ancient Woodland Project Survey, 12:35

anemonïau, 41:13

Anglesey, 19:41; 23:16, 29

Anglesey Grazing Animal Partnership, 31:4

Anglesey Red Squirrel Project, 31:46

angling (see also fishing), 9:4ff, 17ff; 10:42; 21:37

++++and bats, 19:14

Animate Earth by Stephan Harding, 23:42

ant, red, 4:6

ap Gwilym, Dafydd, 24:33(c)

ap Rheinallt, Meredudd, 19:8

apathy, 38:9

aphids, 29:3

apple, 44:42

++++Bardsey, 8:4

++++Days, 12:38ff, 48

++++identification, 8:5; 12:37

++++Welsh domestic varieties, 12:37; 15:14

Appleton, Graham, 49:4

Appleton, Peter, 43:21(c)

aquatic species, 13:21-27

Ar Orwel Eryri gan Steve Lewis, 17:42(c)

Arable Plants – a Field Guide by Phil Wilson & Miles King, 10:45

arable plants, 7:43, 47; 16:41; 18:26

Arbrawf Rheolaeth yr Ucheldir, 39:29(c)

archaeoleg, 50:7

Archaeologica Britannica, 11:7(c)

archaeology,18:24; 22:15; 24:26; 50:4, 14, 51

Archer-Thompson, John, 42:14

Arcitalitrus dorrieni, 32:27

Arctica islandica, 50:30-31(c)

arctic-alpine species, 24:36; 35:10, 23

Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), 23:12; 25:34(c); 28:40(c); 30:15(c); 35:42(c); 41:21(c); 48:33(c); 50:21

Ardal Dreftadaeth, Brymbo, 43:20(c)

Ardal y Llynnoedd, 39:29(c); 48:32 (c)

Ardaloedd Morol â Risg Uchel, 18:16

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, 29:13(c)

Ardudwy, 33:41(c); 44:30(c)

Aren’t Birds Brilliant? project, 15:30; 27:19

Argae’r Hafren, 20:16

Arglwydd Rhys, 15:38

Arllewchwedd, 16:38

Armstrong, Ray, 18:42

Arnold, Richard, 12:30

Arolwg Cadwraeth Ddaearegol, 43:20(c)

Aron, Charles, 17:42; 21:6; 43:45

art in Natur Cymru, 39:21-25; 45:24; 46:52

Ascophyllum nodosum, ecad mackaii, 28:32

Ascophyllum nodosum, ecad scorpoides, 28:31

ash, 3:38

Asiantaeth yr Amgylchedd, 11:41; 12:43; 18:17; 20:32; 27:33; 50:49

aspirin, 20:11(c)

Asplenium obovatum, 4:8-10(c)

Assembly Sponsored Public Bodies, 1:34

Asterina, see cushion stars,

Atkinson, Kim, 37:41; 39:23

Atlantic tripletail, 34:40

Atlas of the Fleas of Britain & Ireland by RS George, 30:44

Attenborough, David, 35:4

Auld, Linda, 34:32; 36:16; 47:28

aurochs, 3:16; 29:21; 30:10

Austin, Alyson, 32:10ff

Austropotamobius pallipes, see crayfish, white-clawed

Avery, Mike, 45:48

aviation fuel, 18:45

avocet, 8:17; 9:47

Awdurdod Datblygu Cymru, 12:43

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 41:19(c); 47:11(c); 48:31-35(c)

Awdurdod Trydan Cenedlaethol, 39:27(c)

Awr y Ddaear 2009, 30:42