Swyddfa:

Ebost: natcyminfo@gmail.com

neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod

Cyfeiriad Swyddfa:

Natur Cymru Cyf
RSPB Malltraeth
Tai’r Gors
Pentre Berw
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6LB

Swyddfa Gofrestredig:

(Peidiwch â defnyddio’r cyfeiriad hwn ar gyfer gohebiaeth)

Natur Cymru Ltd
Melin Moelwyn
Tanygrisiau
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3RG
Deyrnas Unedig

Sylwer mai gweithio’n rhan amser yn unig y mae pawb sy’n gysylltiedig â Natur Cymru, ac mae rhai yn wirfoddolwyr. Byddwn yn ceisio ateb eich holl ymholiadau cyn gynted ag y bo modd.

Cysylltwch â Natur Cymru

14 + 12 =