Cylchgrawn nad yw’n gwneud elw yw Natur Cymru -Nature of Wales, a chaiff ei gyhoeddi bob chwarter. Mae’n fargen a hanner – 52 tudalen o luniau ac erthyglau o’r radd flaenaf.

Yn y wefan hon cewch ragflas o’r pynciau sy’n cael eu trafod yn awr a’r rhai a drafodwyd yn y gorffennol.

Caiff yr erthyglau eu cyhoeddi yn ei hiaith wreiddiol, a cheir crynodeb byr naill ai yn y Gymraeg NEU’R Saesneg. (Mae cyfieithiadau Cymraeg o erthyglau Saesneg ar gael ar gais.) Gwaith celf a syniadau ar gyfer erthyglau yn y dyfodol yn cael eu croesawu bob amser.

Dyma ein Canllawiau i gyfranwyr. Edrychwn ymlaen at glywed gennych cyn bo hir. Rhifyn nesaf: Rhif 60, o ganol Mis Medi 2016.