Cyswllt Golygyddol:

Geoff Gibbs
geoffkate.gibbs@care4free.net

Rheolwr Cynhyrchu:

Mandy Marsh
mandy.naturcymru@gmail.com

Swyddfa:

 

info@naturcymru.org.uk

neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod

Swyddfa Gofrestredig:

(Peidiwch â defnyddio’r cyfeiriad hwn ar gyfer gohebiaeth)

Natur Cymru Ltd
Melin Moelwyn
Tanygrisiau
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3RG
Deyrnas Unedig

Sylwer mai gweithio’n rhan amser yn unig y mae pawb sy’n gysylltiedig â Natur Cymru, ac mae rhai yn wirfoddolwyr. Byddwn yn ceisio ateb eich holl ymholiadau cyn gynted ag y bo modd.

Cysylltwch â Natur Cymru

13 + 13 =